Sivut

torstai 25. syyskuuta 2008

Minä olen vastuussa, myös SINÄ olet vastuussa!

Usein sanotaan, että yhteisöllisyyden rapautuminen vaikuttaa mm. nuorten syrjäytymiseen. Toisaalta tämä ihmisten maailma rakentuu vain yhteisöllisen toiminnan kautta ja yhteisöllisyys on ihmiselle luontaista. Yhteisöllisyyttä on kaikkialla, missä on ihmisten välistä vuorovaikutusta ja toimintaa. Ei siis oikestaan pitäisi sanoa, että yhteisöllisyyden puuttuminen aiheuttaa sitä tai tätä, peräänkuuluttaisin mieluummin yhteisöllisyyden laatua!

Helsingin Sanomien tämänaamuisessa pääkirjoituksessa huomautettiin miten entisajan yhteisöllisyys ei suinkaan ollut sellaista auvoa, millaisena sen moni vanhemman ikäpolven ihminen muistaa. Yhteisöllisyys voi todellakin olla hyväksyvää, toiset huomioivaa ja lämmintä yhtä hyvin kuin ahdasta, pakolliseen samanlaisuuteen perustuvaa ja poissulkevaa. Tulvan viedessä talon yhteisö voi tulla ja auttaa uuden rakentamisessa, mutta yhteisö on myös se, joka käynnistää noitavainot. Siinä meille haastetta tulevaan: miten edistää yhteisöllisyyttä, joka välittää, suvaitsee ja antaa tilaa erilaisuudelle, mutta joka ei ahdista, pakota ja vähättele.

Jostakin syystä puheet yhteisön kontrollista puistattavat. Siinä päädytään pian äärimmäisyyksiin. Pelkästään viimeaikaiset uutiset meidän sijoittumisestamme maailman työpaikkakiusaajien eliittiin saavat mielikuvituksen liikkeelle. En epäile, etteivätkö ihmisen käyttäytyminen ja ulkoinen olemus muutu asioiden alkaessa mennä huonoon suuntaan, mutta tervettä järkeä tarvitaan muutosten tulkinnassa etenkin tässä vaiheessa kun tunteet ovat pinnalla. Ja yritettiinhän yhteisön kontrollilla puuttua Kauhajoenkin tapaukseen, mutta yhtä tyhjän kanssa. (Paljonkohan tähän on vaikuttanut mm. poliisin pula resursseista?) Eikä Jokelan tai Kauhajoen tapauksissa ollut kyse siitä, etteivätkö ampujat olisi tunteneet ihmisyhteisön perussääntöjä. Kyllä he varmasti tiesivät, mitä tarkoittaa toisen ihmisen ampuminen. Mutta tapahtui jotakin, mikä luistatti yli laidan.

On korostettu varhaisen puuttumisen merkitystä, mikä edellyttää tietenkin, että vanhemmilla, opettajilla ja opoilla on riittävästi apunaan lapsi- ja nuorisotyön ammatti-ihmisiä. Resursseja on siis osoitettava lisää tähänkin työhön vaikka sitten kilpailukyvyn uhalla.

Asioihin puuttuminen jää kuitenkin puuhasteluksi jos päällimmäisenä on tarve päästä osoittamaan miten tuloksia syntyy. Olisi päästävä pureutumaan nimenomaan niihin syviin syihin, jotka kääntävät ihmisen lajitoverinsa vihaajaksi. Näyttää ilmeiseltä, että mm. käsiaseiden saantia on syytä rajoittaa, mutta jos tähän jäädään, on pistetty vain pää pensaaseen. Eri tahojen ja ammattiryhmien keskinäinen syyttely ei vie asioita eteenpäin. Tosin syyttelyllä annetaan mielikuva toiminnasta ja vältetään epämiellyttävät ja pelottavat pohdinnat siitä vastuusta, joka jokaisella aikuisella on. Jokainen meistä osallistuu oman elämänsä kautta maailman rakentamiseen ja mallien antamiseen. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin helpottamiseksi ei välttämättä olekaan nopeita ratkaisuja, koska ne vaativat aikuisten muuttumista.
Hannu Lehtilä on lisännyt Kauhajoen tapahtumia käsittelevään artikkeliinsa seuraavanlaisen jälkikirjoituksen:

"P.S. Tyttäreni käy lukiota Ilmajoella, Kauhajoen naapurikunnassa. Hän lähetti siskolleen seuraavan tekstiviestin viime yönä: "Muistathan, että sinä olet minulle tärkeä - lähetä tämä viesti ystävillesi, joiden haluat muistavan, että ovat tärkeitä sinulle. Tänään iltapäivällä moni nuori menetti ystävänsä Kauhajoella, kouluammuskelussa. Tämän viestiketjun tavoite on muistuttaa, että juuri sinä olet jollekulle hyvin tärkeä ihminen'. "

Välittäminen on tärkeää ja sen osoittaminen. Mutta entä ne, joille kukaan ei tällaista viestiä lähetä? Onko kenties omassa lähipiirissäsi joku, jonka näet olevan yksin ja onneton? Pieni ystävällisyyden osoitus voisi hänen kohdallaan olla ratkaiseva juttu, juuri sitä huomioivaa ja lämmintä yhteisöllisyyttä.

Entäpä jos jokainen meistä aikuisista kävelisi tänään peilin eteen ja kysyisi: ”Minkälaista maailmaa SINÄ rakennat omilla asenteillasi ja teoillasi?”.

maanantai 22. syyskuuta 2008

Tunti viikossa IT-ongelmiin on tunti viikossa liikaa

Kuulin radiosta, että pienten ja keskisuurten yritysten työntekijät tärväävät it-ongelmiin tunnin viikossa. Lisäksi asiasta kirjoittaa ainakin Hesari ja Kaleva.plus.talous. Etenkin sähköposti ja toimisto-ohjelmat tuottavat erityisen paljon harmia. En ole vielä ehtinyt tarkistamaan keskustelupalstojen kommentteja, mutta arvaan: Muutama kymmenen on tähän mennessä ehtinyt aloittaa sen oletusnillityksen Windowsista ja Microsoftin toimisto-ohjelmista, mikä nyt on tunnetusti se halvin tapa yrittää vaikuttaa asioista perillä olevalta.

Minusta tunti viikossa on paljon. Itse olen ainakin tähän saakka selvinnyt huomattavasti vähemmällä, ja suurelta osin Microsoftin ohjelmien varassa toimien. Jos suuri osa it-ongelmista todellakin on peräisin sähköpostista ja toimisto-ohjelmista, paljon olisi tehtävissä työtapoja tarkistamalla ja ohjauksella. Johanna Korhonen kirjoitti Tietokone-lehden numerossa 10/2007 käymästään Excel-kurssista todeten mm. seuraavasti:
”Kun opettaja pääsi kurssilla funktiotoimintoihin asti, mietin, että Suomessa täytyy olla tuhansia työnantajia, joilla ei ole aavistustakaan siitä, miten tietotekniikkaa organisaatioissa oikeasti hyödynnetään. Eihän hullukaan kerro pomolleen, että printtasi juuri sadan nimen listan ja alkoi naputella sitä uudestaan, kun ei osannut roinan siirtoa ohjelmasta toiseen eikä kehdannut kysyä keneltäkään.”

Niinikään vuonna 2007 ja sen jälkeenkin olen kuullut useamman kuin yhden tutun kouluttajan kertovan, ellei nyt aivan tätä, niin vastaavanlaista. On totta, että kaikenlaista tulee vastaan ja surullisinta on, että kehno osaaminen ei välttämättä ole työntekijän omaa syytä vaan koulutusta ei kerta kaikkiaan ole pidetty tarpeellisena. "Kantapääopisto" riittää, koska kaikkihan nyt hiirtä osaavat pyörittää. Usein on käynyt niin, että ns. jatkokurssia tilattaessa ilmoitetaan, että kaikilla osallistujilla on ”hyvät perustaidot”. Todellisuudessa puolella on perusosaamisessa niin pahoja puutteita, että tilattu jatkokurssi menee heidän osaltaan aivan hukkaan tai muuttuu peruskurssin kertaamiseksi, jolloin jatkokurssiin orientoituneet lähtevät tyhjin käsin pois.

Koulutustarpeiden tai olemassa olevan osaamisen tason kartoittamista pidetään jostakin syystä turhana puuhana, mutta valitettava tosiasia on, että tietoteknisen osaamisen kohentamiseen ei riitä kun ”menee kurssille”. Kurssin pitäisi vastata kurssitettavan nykyistä osaamistasoa. Koulutuksen myyjä saattaa luvata vaikka kuun taivaalta, mutta tietotekniikkakoulutuksessa ollaan ihmisen oppimiseen liittyvien asioiden kanssa tekemisissä niin kuin kaikessa muussakin koulutuksessa. Oppimiseen taas liittyy monenlaisia asioita, joista seuraa mm. se, että liian helppo ja vastaavasti liian vaikea koulutus ovat osallistujan ajan ja koulutuksen maksajan rahan haaskaamista.

Tietoteknisen osaamisen tasoa LUULLAAN usein joksikin ja yhtä usein se ON jotakin muuta. Yksi syy tähän tietenkin on se, että laitteiden ja ohjelmien kanssa pärjääminen on työelämässä sosiaalisesti suotavaa. Menepä tunnustamaan pomolle kehityskeskustelussa, että Outlookin asetukset ovat sinulle täyttä salakieltä niin sama kuin tunnustaisit…hetkinen…onko itse asiassa niin, että tietoteknisen osaamisen kohentamisen tarve on yhteiskuntamme viimeisiä tabuja? Lähes kaikki muut ihmiselämän osa-alueet on jo aikapäiviä nostettu kaapista kaiken sallivaan päivänvaloon, mutta Outlookin tai Excelin kanssa takkuava joutuu kärsimään yksin häpeänsä kanssa.

Aiheeseen liittyen tässä blogissa:

Sählääminen tapahtuu työnantajan ajalla

Versiosidonnainen yhteiskunta

perjantai 19. syyskuuta 2008

Excel Tips and Tricks 7: Jäsennetyt viittaukset

Aikaisemmista Excel-versioista tuttu pikasuodatettava luettelo on uusimmassa versiossa nimeltään taulukko. Nyt ei tarvitse ryhtyä pohtimaan kääntäjän mielenliikkeitä, sillä englanninkielisessäkin versiossa vastaava käsite on ”table”. Taulukossa voi siis olla taulukoita (!).

Kummallisesta nimeämiskäytännöstä huolimatta Taulukko-toiminnot (mm. suodatus, erikoissuodatus ja jäsennetyt viittaukset) ovat käteviä apuvälineitä, kun tietorivejä on paljon ja niistä olisi saatava jotakin järkevää irti. Taulukko-toimintojen käyttöhän edellyttää, että tiedot on kirjoitettu sarakeotsikoiden alle sijoittamalla kukin tietokokonaisuus omalle rivilleen. Rivit vastaavat siis tietokantojen tietueita. Kun näin laaditulta alueelta on valittuna jokin solu, Aloitus-välilehden (Home) Muotoile taulukoksi -painike (Format as Table) muotoilee solun ympärillä olevan yhtenäisen alueen taulukoksi ja lisää mm. sarakeotsikoihin pikasuodatuspainikkeet. Lopputulos näkyy alla olevassa kuvassa.

Tässä yhteydessä en puutu pika- ja erikoissuodatukseen, koska ne toimivat pääpiirteittäin samoin kuin edeltävissä versioissa. Sen sijaan esittelen jäsennetyt viittaukset (structured reference) jotka helpottavat kaavojen kirjoittamista ja taulukon ylläpitämistä.

Oletetaan, että haluat kirjoittaa kaavan laskeaksesi kunkin tilausrivin loppusumman sarakkeeseen G. Kun aloitat =-merkillä ja valitset solun C2, näet merkinnän =Taulukko1[[#Tämä rivi];[Hinta]] kaavarivillä ja aktiivisessa solussa. Kun sinnikkäästi jatkat kirjoittamalla kertomerkin sekä napsauttamalla solua D2, luodaan alla olevan kuvan mukainen kaava. Paina vielä Enter, jolloin koko sarake lasketaan ja muotoillaan yhdenmukaiseksi muun taulukon kanssa.

Kaavassa Taulukko1 viittaa työkirjan taulukossa olevaan taulukoksi muotoiltuun alueeseen. Numerointi työkirjan sisällä on juokseva – jos tähän samaan työkirjaan määriteltäisiin toinen taulukko Muotoile taulukoksi -painikkeella, siihen viitattaisiin kaavassa merkinnällä Taulukko2. [[#Tämä rivi] on sitä, mitä se kertookin olevansa: Viittaus soluun, joka on Hinta-sarakkeessa samalla rivillä kuin kaava. Huomaa, että viittaus tarvitsee aina myös viittauksen sarakeotsikkoon, tässä siis [Hinta] tai [Kpl].

Muita viittauksissa mahdollisia merkintöjä ovat:

[#Kaikki] (All) Koko taulukon alue, myös loppusummat.

[#Tiedot] (Data) Vain taulukon tiedot, ei otsikoita eikä loppusummia.

[#Otsikot] (Headers) Vain otsikot.

[#Summat] (Totals) Loppusummat.

Aikaisemmassa artikkelissa esittelin kaavan automaattista täydennystoiminnon. Jäsennetyt viittaukset toimivat myös kaavan automaattisten täydennyksen kanssa ja hiiren kanssa kätensä tärvellyt saa näin helpotusta. Viittaus taulukkoon päästään lisäämään kaavaan kun painetaan t-kirjainta. Sarakeotsikoista muodostettujen nimien luettelo tulee esille kun painetaan [-merkkiä. Jäsennettyjen viittausten käyttö vaatii pienen totuttelun, mutta jos jatkuvasti tekee töitä suurten taulukoiden kanssa, se ehkä kannattaa. Jäsennetyt viittaukset mm. mukautuvat automaattisesti taulukon alueen muutoksiin, kuten rivien lisäämiseen.

.

keskiviikko 17. syyskuuta 2008

Tanssii talouden kanssa

Alkuviikko on ollut dramaattinen. Minäkin, jolle talouden tilan ajantasainen seuraaminen ei ole aivan prioriteettien listan yläpäässä, hain eilen muutaman taloudesta uutisoivan palvelun syötteet juoksemaan tuohon ruudulle.

Suosikkibloggaajiini kuuluva Seth Godin kommentoi finanssikriisiä jo maanantaina. Hän toteaa, että monellekaan meistä tällä kaikella ei ole todellista merkitystä. Parasta vain keskittyä siihen, mikä on tärkeää ja minkä tekemiseen on sitoutunut.

Äkkinäinen saattaa pitää neuvoa välinpitämättömyyteen yllyttämisenä, mutta loppujen lopuksi finanssikriisihän kuuluu talouden dynamiikkaan. Välillä menee hyvin, seuraavaksi paremmin ja lopulta pahuksen huonosti, mutta koko ajan tapahtuu. Kuten Godin sanoo, on niin helppoa antaa ulkoisen hälyn estää itseään keskittymästä siihen, mikä on pidemmän päälle arvokasta. Hän muistuttaa myös, miten Googlen menestys lähti alkuun suunnilleen it-kuplan puhkeamisen aikoihin. Ihan totta! Jos Googlen kaverit olisivat siinä vaiheessa ryhtyneet nillittämään, miten nyt ei kannata tehdä yhtään mitään kun ajat ovat tämmöiset, niin maailmassa olisi yksi menestykseksi kehitetty innovaatio vähemmän. Eli tsemppiä vain ihmiset, kyllä se tästä taas!

Haluan huomauttaa lopuksi, että ajattelen toki myötätunnolla niitä yksittäisiä ihmisiä, jotka löytyvät talousuutisten lukujen takaa. Monella on tällä hetkellä vaikeaa, mutta myös hyvinä aikoina satunnaiset tekijät voivat pistää ihmisen arjen uuteen uskoon. Myötätuntoa siis pitää löytyä aina, ei vain yleisesti huonoiksi nimettyinä aikoina.

tiistai 16. syyskuuta 2008

Oppaita

Lifehacker julkaisee paljon hyödyllisiä ja elämää helpottavia vinkkejä. Saatavilla on mm. Google Chrome -tehokäyttäjän opas, jota kannattaa vilkaista:
”It's time to dig into the less obvious functionality and options you don't already know about.”
Seuraavaksi voikin tutustua Google Chrome Backup -työkaluun, jolla voi näemmä tehdä varmuuskopioita käyttäjäprofiileista.

Löysin myös oppaan huonojen päivien varalle, niiden, jolloin keskittyminen työntekoon ei kerta kaikkiaan tunnu onnistuvan ja mitään ei saa aikaiseksi. Käytän itse artikkelissa mainittua aikarajatemppua: Kännykän ajastin päälle esimerkiksi 15 minuutiksi ja ryhdyn tekemään jotakin pitkään lykkäämääni tehtävää. Monet inhokkitehtävistä ovat pieniä (kummallista, että juuri sellaisten antaakin kasaantua) ja 15 minuuttia saattaa jopa riittää niiden tekemiseen. Suuremmat tehtävät saa ainakin käynnistettyä, minkä jälkeen ne myös lähtevät etenemään – aloittaminen on jostakin syystä se tuskallisin osa.

Artikkelista puuttui musiikki, jota itse pidän toimivana keinona kohottaa työvirettä!

perjantai 12. syyskuuta 2008

Excel Tips and Tricks 6: Jossittelua funktioilla

Tänään käsittelen loput lupaamistani Excel 2007:n uusista funktioista (ensimmäisenähän esitelyssä oli JOSVIRHE).

SUMMA.JOS.JOUKKO -funktion tarkastelemiseen kannattanee ottaa vauhtia tutusta SUMMA.JOS -funktiosta (SUMIF), jonka toiminnasta esimerkki kuvassa. Halutaan laskea yhteen kaikki ne solut, joiden kohdalla sarakkeessa B lukee ”Ajastin”.

Tämän funktion rajat tulevat kuitenkin vastaan, jos haluttaisiin laskea, monestako ajastimesta myyjä nimeltä Kamppinen on tehnyt kaupat. Entisilläkin Excel-versioilla laskutoimitus toki onnistuisi, mutta SUMMA.JOS.JOUKKO päästää hieman helpommalla. Seuraavalla kaavalla on laskettu Kamppisen myymät ajastimet. Vastaukseksi tulee 111.

=SUMMA.JOS.JOUKKO(B2:B12;A2:A12;"Kamppinen";C2:C12;"Ajastin")
Kaavan ensimmäisenä argumenttina on alue, jolta summa lasketaan seuraavaksi annettavien ehtojen toteutuessa. Seuraava argumentti on ehtoalue, jonka jälkeen on annettu ensimmäisen ehdon kriteeri ”Kamppinen”. Seuraavaksi ilmoitetaan toinen ehtoalue, jota koskevan ehdon kriteeri on ”Ajastin”. Ehtoja saa olla kaikkiaan 127 kpl.

Aikaisemmissa versioissa lyhyin mahdollinen tapa kirjoittaa kaava vaatisi matriisikaavan:
KESKIARVO.JOS- ja KESKIARVO.JOS.JOUKKO-funktioita (AVERAGEIF, AVERAGEIFS) käytetään samalla periaatteella kuin edellisiä summafunktioita. Jos oletetaan, että esimerkkiaineiston yksi rivi vastaa yhtä kerralla toimitettavaa tilausta, KESKIARVO.JOS-funktiolla voitaisiin selvittää montako muuntajaa on keskimäärin sisältynyt yhteen muuntajatilaukseen:
=KESKIARVO.JOS(C2:C12;"Muuntaja";B2:B12)
KESKIARVO.JOS.JOUKKO mahdollistaisi astetta monimutkaisemman selvityksen. Haluaisit esimerkiksi tietää, kuinka monta ajastinta keskimäärin on toimitettu Kamppisen aikaansaamissa tilauksissa:
=KESKIARVO.JOS.JOUKKO(B2:B12;A2:A12;"Kamppinen";C2:C12;"Ajastin")

keskiviikko 10. syyskuuta 2008

Voiko yrittäjyys muuttaa ihmistä?

Escape from Cubicle Nations -blogia pitävä Pamela Slim arvelee, että sermien välistä karkaava ja yrittäjäksi ryhtyvä ihminen muuttuisi jotenkin luonnostaan myötätuntoisemmaksi ja kiinnostuisi sosiaalisista ongelmista sekä ratkaisujen löytämisestä niihin. Kummallinen ajatus ainakin jos yrittäjyyden näkee kovin perinteisesti? Pamela Slim kuitenkin luettelee näkemykselleen mm. seuraavia syitä:

Pitkään tukahdutetut emootiot, joiden rehellinen näyttäminen organisaation valtataisteluiden käänteissä voi olla tuhoisaa, pääsevät pintaan ja ihminen alkaa tuntea syvemmin.

Yrittäjänä huomaat käytännössä, että on todella mahdollista ottaa oma ideansa toteutettavaksi.

Yrittäjänä alat katsoa maailmaa toisenlaisten silmälasien läpi: vastaantulevat haasteet ovat ratkaistavia ongelmia eivätkä pysyviä ja ylitsepääsemättömiä esteitä.
Oikeastaan mukavasti sanottu. Ja vaikka ei olisikaan yrittäjä, ylläoleva kannattaa pitää mielessä kun seuraavan kerran joku ilmestyy närästyskurttuisella naamalla ilmoittamaan, miten ”ei ole muuta vaihtoehtoa”.

perjantai 5. syyskuuta 2008

Google Chrome – viikon 36 hype

Ja viikon kiistaton hype oli sitten Googlen avoimen lähdekoodin web-selain Google Chrome:
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2329246,00.asp
http://www.hilavitkutin.com/2008/09/02/googlen-nettiselain-nimeltaan-chrome-sai-vahingossa-aikaisen-julkistuksen/
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=34758&tyyppi=1

Kaikkea tietysti pitää kokeilla, paitsi karaokea, joten lataus, asennus ja koekäyttöön. Arvio: Ihan kiva!

Chromea en jätä vakiotyövälineeksi jo ihan siitä syystä, että kyseessä on vasta beta. On työprojekteja, joissa on pakko käyttää betaversioita, mutta kun ei ole pakko, välttelen niitä. Chromen ulkoasu on vähän liiankin minimalistinen, mutta ehkä siihen tottuisi. Eihän selain ole tarkoitettu katseltavaksi ja ihasteltavaksi vaan siihen haetaan sisällöksi erinäköisiä sivuja. Ulkoasun kolhoutta suurempi haitta olivat satunnaiset jumittamiset, vaikka keskimäärin Chrome toimi sujuvasti ollakseen beta.

Konepellin alla näyttää olevan mielenkiintoisia ratkaisuja, joiden esittelemiseen julkaistu sarjakuva on minusta mukava oivallus. Minusta ei kylläkään taida olla kunnolliseksi hypettäjäkansalaiseksi: Selaimen äimistelyn sijaan huomioni veikin sarjakuva ja ajatukseni ovat kiertäneet enimmäkseen ko. ilmaisutavan toimivuudessa. (Vastaavanlaista asiasarjakuvaa edustaa mm. Daniel Pinkin businessmanga Johnny Bunkosta .)

Vielä varsinaiseen aiheeseen palatakseni:
Käyttöehtojen pykälät ovat kovasti puhuttaneet, mutta jo keskiviikkona saatiin ilmoitus käyttöoikeusehtojen muuutoksesta. F-Secure on ilmoittanut ensimmäisestä löydetystä haavoittuvuudesta 3.9.

Jännityksellä vain odottamaan, miten Firefox, IE ja Google tulevat jakamaan markkinat.

torstai 4. syyskuuta 2008

Excel Tips and Tricks 5: JOSVIRHE-funktio

Excel 2007:n vakiofunktiovalikoima on laajentunut mm. siksi, että aiemmin Analyysityökaluihin (Analysis TookPak) sisältyneet funktiot ovat nyt vakiofunktioiden joukossa, eikä niiden käyttäminen enää edellytä erillisen lisäosan asentamista. Uusia ennennäkemättömiä funktioita on lisätty SQL-kyselyistä noudettavan tiedon hyödyntämistä varten. Samaten vakiofunktioihin on lisätty viisi uutta funktiota, jotka on suunniteltu ratkaisemaan joitakin melko tyypillisiä tilanteita työkirjoissa. Kyseiset funktiot ovat nimeltään JOSVIRHE (IFERROR), KESKIARVO.JOS (AVERAGEIF), KESKIARVO.JOS.JOUKKO (AVERAGEIFS), LASKE.JOS.JOUKKO (COUNTIFS) ja SUMMA.JOS.JOUKKO (SUMIFS). Niiden toteuttamat asiat on voitu tehdä ennenkin, mutta on pitänyt kirjoittaa huomattavasti nykyistä monimutkaisempi kaava. Ja mitä pidempi kaava, sitä enemmän mahdollisia paikkoja virheille! Esittelen seuraavissa postauksissa nämä 5 funktiota aloittaen ihan aakkosjärjestyksessä loogisten funktioiden luokkaan kuuluvasta JOSVIRHE-funktiosta.

Funktio käsittelee tyypillisten kaavavirheiden palauttamaa tietoa, joka näkyy taulukossa merkintöinä kuten #JAKO/0!(#DIV/0!), #NIMI?(#NAME?) jne. Funktion avulla virheilmoitukset voidaan muuttaa selkokielelle.

Oletetaan, että taulukossa on esimerkiksi kaava =PHAKU(A2;$M$2:$R$80;2;EPÄTOSI), jonka on tarkoitus hakea asiakkaan, yhdistyksen jäsenen tms. yhteystiedot alueelta M2:R80 kun A-sarakkeessa olevaan soluun kirjoitetaan nimi. Jos nimeä kirjoitettaessa tehdään virhe tai kirjoitetaan luettelosta puuttuva nimi, saadaan näkyviin rohkaiseva #PUUTTUU (#N/A!). Täydennetään edellä olevaa kaavaa JOSVIRHE-funktiolla seuraavasti:
=JOSVIRHE(PHAKU(A2;$M$2:$R$80;2;EPÄTOSI);"Nimessä on kirjoitusvirhe tai se puuttuu luettelosta!").

Kaava tuottaa hieman helpommin ymmärrettävän virheilmoituksen. Huomaa lainausmerkit, joita tarvitaan aina kun funktion halutaan palauttavan tekstiä taulukkoon.

Miten vastaava sitten toteutettiin vanhemmissa Excel-versioissa? Tarvittiin kaava:
=JOS(ONPUUTTUU(PHAKU(A2;$M$2:$R$80;2;EPÄTOSI));"Nimessä on kirjoitusvirhe tai se puuttuu listasta!";PHAKU(A2;$M$2:$R$80;2;EPÄTOSI)).

Sisäkkäisiä funktioita ja hirvittävästi sulkuja – monta mahdollista paikkaa tehdä virhe.

keskiviikko 3. syyskuuta 2008

Maailman paras diaesitys: "Thirst"

Nyt rikon lupaukseni, anteeksi! Vuorossa piti olla Excel-vinkkisarjan viides osa, mutta jossakin välissä olivat ehtineet valita maailman parhaan diaesityksen. Kannattaa katsoa saman tien ainakin 3 parasta.

Voittajaesitys on kieltämättä hieno. Ettäkö tietoa ei voisi esittää mieleenpainuvasti JA tyylikkäästi. Lukujen esittämiseen ei aina tarvita pylväskaaviota. Mutta eikö tästä osallistujajoukosta kerta kaikkiaan löydy toista loistavaa tekijää, sillä voittajaesityksen on näemmä mestaroinut sama kaveri, joka tuli ykköseksi myös vuonna 2007. No, ovathan Thirst ja viime vuotinen Shift Happens toki myös sisällöllisesti painavia ja sehän on esitysgrafiikassa olennaista. Näyttävät kuvat eivät sellaisenaan riitä.

maanantai 1. syyskuuta 2008

Puhelinmyyjä - pienyrittäjän vitsaus

Anja Alasilta kirjoittaa blogissaan puhelinmyyjistä. Sattui somasti, sillä itselläkin on ollut suunnitelmissa postaus samasta aiheesta. Yrittäjä tosiaan on vapaata riistaa puhelinmyyjille, mm. Asiakkuusmarkkinointiliiton verkkosivulla on seuraava kohta:

"Voiko yritys ilmoittaa yrityspuhelimiensa numeroita Robinson-palveluun?
Ei voi, Robinson-palvelu on perustettu kuluttajia varten. Yrityksellä on sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaan oikeus kieltää sille suunnattu telemarkkinointi antamalla kielto soittavalle yritykselle. Yritysten luontaiseen rooliin elinkeinotoiminnan harjoittajina kuuluu markkinointiviestinnän vastaanottaminen. Tämän vuoksi yrityksille ei ole Suomessa olemassa erillistä Robinson-palvelua.
"

No hyvä, minun rooliini elinkeinotoiminnan harjoittajana kuuluu siis markkinointiviestinnän vastaanottaminen. Otan puhelun vastaan, totean sen markkinointiviestinnäksi ja lopetan sen. Vastaanotin puhelun. Minun ei sentään ole pakko kuunnella tätä markkinointiviestintää. Toistaiseksi olen yrittänyt lopettaa puhelut lyhyeen, mutta kohteliaasti. En kuitenkaan lupaa, etteikö lopetus jossakin vaiheessa muuttuisi ainoastaan lyhyeksi. Valitettavasti minulla ei ole sihteeriä torppaamassa näitä erikoistarjouksia, joita sataa kuin Anjunan markkinoilla tai soittelemassa telemarkkinontikieltoja puhelimarkkinontia harjoittaville yrityksille.

Viestintähän on ihmisten välistä toimintaa ja jotta se onnistuisi, viestinnän pitää saada aikaan jotakin positiivista kohteessaan. Sain hiljattain puhelun eräältä palveluntarjoajalta, jolle tulin sanoneeksi, että olin hankkinut vastaavanlaisen palvelun toiselta taholta. Siitä alkoi vähättely ja kaikenlaisten väittämien esittäminen toisen toimijan menettelytavoista. Tulos: Ei suinkaan hämmästely soittajan edustaman yrityksen ylivertaisesta osaamisesta vaan päätös painaa sitä puhelimessa olevaa punaista luurinkuvaa kun samasta talosta soitetaan seuraavan kerran. Rumaa käytöstä katkaista puhelu toisen ihmisen korvaan, erittäin rumaa. Mutta en ryhdy nyt selittelemään.

Tarjolla paikka hakemistossa, special only for you!

Kuten Alasilta postauksessaan toteaa, hakemistofirmojen tuottama lisäarvo vaikuttaisi olevan enimmäkseen yhtä tyhjän kanssa. Tämän saa selville jokainen tolkussaan oleva ihminen, joka osaa kirjoittaa hakusanan hakukoneoptimointi. Sen sijaan, että maksaa mansikoita paikasta web-luettelossa, kannattaa maksaa hakukoneoptimoijalle – tai ehkä parempi täsmentää, että kannattaisi jos meillä Suomessa vallitsisi edes siedettävä palvelukulttuuri. Itse tehtynä hakukoneoptimointi on osaamista ja kärsivällisyyttä vaativaa näperöintiä ja odottelua. Tosin sain jopa omilla kokeiluillani aikaan pienen, mutta selvästi havaittavan nousun hakutuloksissa. Opin samalla paljon uutta ja säästin euroja. Tosin pitäisi oppia vielä moninkertaisesti enemmän ja jaksaa puuhailla verkkosivunsa parissa. Mutta sekin on selvä, että näkyvyys hakutuloksissa ei ole näissä hommissa mikään tilausautomaatti. Paljon muutakin tarvitaan.

Seuraavassa postauksessa jatkuu taas Excel-vinkkisarja. Esittelyssä yksi uusista funktioista.